Facebook’Danh tiếng 2 Cách sử dụng xác thực giai thừa

Facebookdành cho những người có lo ngại về bảo mật về các giao dịch liên quan đến tài khoản của họ 2 đã chuyển sang dịch vụ xác minh có yếu tố. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể sử dụng dịch vụ này mà không nhận được bất kỳ tin nhắn SMS nào?

FacebookBên cạnh vụ bê bối chia sẻ dữ liệu trên toàn thế giới, có một mối lo ngại rằng người dùng thậm chí đang đăng nhập vào tài khoản của chính họ. Đơn giản chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu không còn được coi là biện pháp bảo mật thích hợp đối với nhiều người.

Ở giai đoạn này FacebookHệ thống xác minh hai bước của hoạt động. Facebooktrong khi sử dụng hệ thống xác minh hai bước, đã phát triển một công thức dành cho những người dùng không muốn nhận mã bằng hệ thống xác minh SMS đã có hiệu lực từ lâu.

Nếu bạn muốn chuyển tài khoản của mình sang hệ thống xác thực hai yếu tố mà không nhận được SMS, điều bạn cần làm là nơi đây Nhấp vào nó sẽ đến trang có liên quan. Trên trang bạn đã nhập, khi bạn đến hướng dẫn “Ứng dụng xác minh”, bạn sẽ được chào đón bằng mã QR. Tại đây, bạn có thể quét mã QR bằng điện thoại của mình. 6 Chỉ cần nhập mật khẩu chữ số.

Sau giai đoạn này, tài khoản của bạn sẽ chuyển sang hệ thống xác minh hai bước và bạn sẽ không phải nhập bất kỳ mã SMS nào.

Nguồn: https://thenextweb.com/facebook/2018/05/24/facebook-now-supports-2-factor-verify-without-sms-heres-how-to-set-it-up /

Những bài viết liên quan

Back to top button